Eiendommen ligger meget sentralt til på Hasle industri/næringsområde med flere kjente næringsaktører på området. Eiendommen byr på utbyggingsmuligheter på eksisterende tomt eller i samspill med naboeiendom som også er eid av Stub Eiendom AS.

Areal

BRA pr. et.: 1.et. 400 kvm.

Innhold

Verksted/oppretting på ca. 200 kvm. og ca. 200 kvm. lakkeringsarealer. Toalett, garderobe, spiserom og kontorer. 4 kjøreporter. 
Verksted står ledig. 
Lakkeringsarealene er utleid for kr. 307 500,- eks. mva. i året. det inkluderer tilgang til utstyr blant annet lakkeringsboks og blanderom. De har også tilgang til bruk av toalett, spiserom og garderobe. Leietaker, Solheim Lakkering AS fikk i 2004 på egen regning lov å sette opp et tilbygg med lakkeringsboks på 60 kvm.

Standard

Enkelt bygg som har vært og er i bruk til verksted og lakkering. Toalett, spiserom, garderobe og kontorer er i god stand.

Parkering

Godt med parkering på tomten.

Adkomst

Enkel adkomst og det foreligger veirett fra Sandefjord kommune for innkjøring til eiendommen.

Energimerking

Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Jfr. energimerkeforskriften for bygninger §5.

Oppvarming

Ny brenner til oppvarming, installert februar 2009. Ny brenner til fyringsanlegg vedr lakkeringsboks august 2015.