Eiendommen ligger meget sentralt til på Hasle næringsområde og huser bilforretning og verksted. Eiendommen ligger nær ringveien og har en ÅDT på ca. 9000.

Areal

460 kvm.

Leietaker:

Havenstrøm Bilressurs AS

Standard:

Vesentlig oppgradert fra 2020 til 2022 inkl. innvendige- og utvendige oppgraderinger, elektro, klima, m.m.

Parkering

Godt med parkering på tomten.

Adkomst

Innkjøring via Møbelringen i Einerveien 2.