Stub Eiendom AS leier ut diverse maskiner og utstyr til næringsaktører innenfor bygg- og anlegg. Kontakt oss på utleie@stub.no for mer informasjon og betingelser.

Utstyr leies kun ut til bedrifter i Vestfoldsregionen.