Stort næringsbygg på Pindsle i Sandefjord. Bygget ligger direkte inntil Ringveien, og ca 5,4km fra E18 (8 min).

Kombinert lager og kontor.

4000m²