Kunne du tenke deg nye, moderne lokaler sentralt i Sandefjord? Ta kontakt

Stub Eiendom AS ønsker å videreutvikle Ranvikskogen 2 med et påbygg på ca 700-1100kvm, godt egnet til kontor, men også privat- og offentlig tjenesteyting som legekontor eller annen helsevirksomhet.

Skisser nedenfor er konseptskisser, og kan tilpasses leietaker. Ønsker du mer informasjon om videre fremdrift og muligheter, ta kontakt idag: utleie@stub.no